STATYSTYKI PASM

DXCluster SR4DXC / QTH: OLSZTYN / POLAND / KO03FS

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW W OLSZTYNIE

Telnet access: dxcluster.pl 7300